Nadrzędnym celem Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu badań i opracowań stosownie do poziomu rozwoju techniki oraz spełnianie oczekiwań Klientów.
Zabezpieczeniem tego jest wysoko kwalifikowany, doświadczony i ciągle szkolony personel oraz odpowiednie wyposażenie techniczne.

Przyjęta w Laboratorium struktura organizacyjna zapewnia:  

  • nadzór nad metodami badań, ich wykonawstwem oraz ocenę tych badań przez osoby kompetentne;
  • wykonawstwo badań i obsługę klienta przez personel z odpowiednim wykształceniem, przeszkoleniem, wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym;
  • utrzymanie sprawności wyposażenia zgodnie z przyjętymi procedurami.

Laboratorium spełnia kryteria normy ​PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada uznanie do wykonywania badań laboratoryjnych nadane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzone stosownymi certyfikatami.
Ponadto Laboratorium posiada dopuszczenia do badań dla Towarzystw Klasyfikacyjnych:    

Szczegółowe dane dotyczące Laboratorium znajdują się w opracowanej przez nas Księdze Jakości Laboratorium Badawczo - Metrologicznego udostępnianej zainteresowanym Klientom.

Zapraszamy do współpracy Gwarantujemy: