Ogłoszenie o dofinasowaniu projektu inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej z dnia 31.07.2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Laboratorium Badawczo-Metrologiczne „Łabędy” Sp. z o.o.
44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9

zrealizowało projekt inwestycyjny pt.

„Zakup nowoczesnej tokarki z osprzętem skutkujący wzrostem efektywności i konkurencyjności Laboratorium”

Wartość projektu : 129.532,53 PLN
Wartość dofinansowania : 63.186,60 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.04-00-857/11-00 z dnia 31.07.2013 r.

Konkurs ofert - zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2011 r.

Zawiadamiamy o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę tokarki CNC

  Podstawowe wymagania
 • Uchwyt hydrauliczny min.200 mm
 • Konik hydrauliczny
 • Głowica rewolwerowa
 • System sterowania FANUC lub równoważny
  Inne:
 • dostawa w terminie do 8 tygodni od złożenia zamówienia / podpisania umowy
  Złożona oferta powinna zawierać:
 • nazwę i adres oferenta
 • kosztorys ofertowy (w cenach netto)
 • przewidywany czas dostawy
 • warunki płatności i dostawy
 • termin ważności oferty min.2 tygodnie
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • Cena - 100%

W sprawie oferty szczegółowych informacji udziela Pan Marek Zdunek, tel. (32) 734-53-80

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2011 r. (liczy się data wpływu oferty do naszej firmy)

Ofertę można przesłać na adres zarzad@lbm-gliwice.pl lub złożyć w siedzibie firmy : 44-109 Gliwice ul. Mechaników 9 (zobacz mapę)