Prezes Zarządu Spółki

Tel: (32) 734-53-80

E-mail: zarzad@lbm-gliwice.pl

Sekretariat / Biuro Zarządu

Tel: (32) 734-53-80

Tel/fax: (32) 734-53-79

E-mail: biuro@lbm-gliwice.pl

Pracownia Badań Fizykochemicznych (PBF)

Tel: (32) 734-53-75

Pracownia Badań Metaloznawczych (PBM)

Tel: (32) 734-53-90 - Pracownia badań metalograficznych

Tel: (32) 734-53-92 - Pracownia badań wytrzymałościowych

Pracownia Badań Nieniszczących (PBN)

Tel: (32) 734-53-76

Tel: (32) 734-53-92

Tel: (32) 734-53-80

Pracownia Pomiarów Metrologicznych i Przygotowania Próbek (PBP)

Tel: (32) 734-53-96- Przygotowanie próbek do badań, sprawdzanie dynamometrów i kluczy dynamometrycznych oraz usługi obróbki mechanicznej
Tel: (32) 734-50-75- Sprawdzanie przyrządów do pomiarów długości i kąta oraz kontrola okresowa narzędzi pomiarowych