Uzyskany certyfikat!

Świadectwo uznania Laboratorium Badawczo-Metrologicznego „Łabędy” potwierdzające spełnienie kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (Nr LBU-026/06-16) .

Certyfikat 4