Uzyskany certyfikat!

Świadectwo Uznania nr LBU-026/06-22 potwierdzające spełnienie przez Laboratorium Badawczo-Metrologiczne „Łabędy” Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 2/2021 oraz kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 pt. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Certyfikat 4

 

 

Świadectwo Uznania do pobraniaCertyfikat 4

Warunki Techniczne do pobraniaWarunki techniczne WUDT-LAB wydanie 2/2021