Witamy na naszej witrynie!

Nadrzędnym celem Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu badań i opracowań stosownie do poziomu rozwoju techniki oraz spełnianie oczekiwań Klientów.

Zabezpieczeniem tego jest wysoko kwalifikowany, doświadczony i ciągle szkolony personel oraz odpowiednie wyposażenie techniczne. Przyjęta w Laboratorium struktura organizacyjna zapewnia:

  • nadzór nad metodami badań, ich wykonawstwem oraz ocenę tych badań przez osoby kompetentne;
  • wykonawstwo badań i obsługę klienta przez personel z odpowiednim wykształceniem, przeszkoleniem, wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym;
  • utrzymanie sprawności wyposażenia zgodnie z przyjętymi procedurami.

Laboratorium spełnia kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i posiada uznanie do wykonywania badań laboratoryjnych nadane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Ponadto Laboratorium posiada dopuszczenia do badań dla Towarzystw Klasyfikacyjnych:

  • DNV (Det Norske Veritas),
  • ABS (American Bureau of Shipping),
  • OW (Odbiór Wojskowy).

Szczegółowe dane dotyczące Laboratorium znajdują się w opracowanej przez nas Księdze Jakości Laboratorium Badawczo - Metrologicznego udostępnianej zainteresowanym Klientom.

Zapraszamy do współpracy

Gwarantujemy:

  • Wysoką jakość usług
  • Krótkie terminy realizacji
  • Konkurencyjne ceny